Closed
Application Period Ended

MDEC - Pinjaman Pendidikan Yayasan Pahang

Yayasan Pahang (YP) menawarkan Pinjaman Pendidikan bagi calon-calon yang berkelayakan untuk melanjutkan pengajian di Institusi-institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan yang diluluskan oleh YP.

Syarat-syarat Permohonan:

  • Warganegara Malaysia
  • Anak Negeri Pahang Darul Makmur
  • Umur 45 tahun dan ke bawah
  • Pendapatan kelurga RM3,000/bulan dan ke bawah
  • Menerima surat tawaran dari IPT (Universiti atau Kolej) di Malaysia
  • Dikehendaki menghadiri temuduga dengan Ahli Lembaga Pemegang Amanah / Pengurusan Yayasan Pahang

Skim Pinjaman Pendidikan

  • Sejumlah RM7,000/tahun untuk yuran pengajian dan elaun

Kelayakan Memohon:

  • Peringkat Diploma - SPM 3A ke atas; ATAU STPM CGPA 2.5 ke atas
  • Peringkat Ijazah - Asasi/Matrikulasi CGPA 2.8 ke atas; ATAU STPM CGPA 2.8 ke atas; ATAU Diploma CGPA 2.8 ke atas

*Memiliki sekurang-kurangnya tahap Band 3 dalam Malaysian University English Test (MUET)

Bidang tajaan:

Semua kursus yang berkaitan dengan Teknologi Digital

Nota:

Pemohon hendaklah mendaftar dan menghantar borang permohonan melalui Digital Tech Education Fund. Sila melengkapkan profil sehingga 100% sebelum memohon skim pinjaman pendidikan ini.